Nya historiska dokument har lagts till i juni 2018

Nya historiska dokument har lagts till i juni 2018

Vi är glada att tillkännage tillägget av 25 miljoner nya historiska dokumentsamlingar som har tillkommit i juni 2018.

Dessa dokument inkluderar uppdateringar av två av våra mest spännande samlingar – Ellis Island & samlingen av andra passagerare och Sveriges samling av husförhörslängder. Vi har lagt till 16,7 miljoner nya dokument till vår Ellis Island & samlingen av andra passagerare och det bildar en totalsumma av 113.439.616 dokument. Våra svenska husförhörslängder uppgår nu till 87 401 340 dokument med månadens tillägg av 3,6 miljoner nya dokument.

Vi har också lagt till två helt nya samlingar, West Virginia dödsindex & Certifikat, 1853-1964 och Danmarks folkräkningssamling 1835, från Hertug i Schleswig och Holstein.

Collection
Description
Antal dokument
Exclusive to MyHeritage
Link to Search
Ellis Island & andra passagerarlistor 1820-1957 Update
Lista på personer som kom till hamnen i New York 1820-1957. Denna uppdatering inkluderar besättningslistor, listor över kvarhållna passagerare, amerikanska medborgarlistor och listor över utlänningar som hölls kvar för särskild utredning.
16,755,003 dokument, utgör totalt 113,439,616 dokument
Not Exclusive
Search collection now
West Virginia dödsindex & Certificates, 1853-1964
Dödsindex och dödsintyg inlämnade i West Virginia från 1853-1964. Indexet innehåller namn, kön, dödsdatum, dödsdag och ofta annan viktig information.

5,113,473 dokument
Not
Exclusive
Search collection now
svenska husförhörslängder, 1860-1930 Update
Dokumenten innehåller information om födelsedatum, giftermål, dödsfall och förändringar i bosättning etc.
3,662,252 nya dokument utgör totalt 87,401,340 dokument i samlingen
Not
Exclusive
Search collection now
danska folkräkningar 1835
Danmarks folkräkning 1835 omfattar hertigdömar Schleswig och Holstein.
291,798 dokument
Exclusive
Search collection now

Ellis Island & samlingen av andra passagerare – uppdatering

Vi har lagt till 16,7 miljoner extra dokument till vår befintliga Ellis Island & Andra New York Passagerarlista så att den nu innehåller 113.439.616 dokument. Samlingen kartlägger de miljoner invandrare som anlände till New York mellan 1820-1957.

Ellis Island var verksam från 1892-1957 och övervakade mer än 12 miljoner invandrare som kom in i USA under denna period.

Samlingen innehåller invandringslistor från de 72 år före öppnandet av Ellis Island, Ellis Island, Castle Garden från 1855-1890 och The Barge Office, som var verksamt från 19 april 1890 – 31 december 1891, och sedan igen från 15 juni 1897 – 18 december 1900. Dessa listor är en väsentlig resurs för de som forskar i sin egen familjs personliga invandringshistoria, samt de som är angelägna om att få en bredare förståelse för invandringen till USA under denna 138-åriga tidsperiod.

Dokumenten inkluderar namn, ålder, kön, yrke, datum, destination, fysiska beskrivningar och information om ursprungsort, t.ex. ursprungsland, medborgarskapsstatus, ras, nationalitet, födelseort eller adresser till familjemedlemmar och vänner. Beroende på år kan ytterligare information inkluderas. Alla namn är sökbara, och raderna, sidorna och bilderna har skannats och taggats, vilket ger ytterligare information. Dokumenten i denna samling kommer från National Archives (NARA) mikrofilmsamlingar. Denna 16,7 miljoner historiska dokumentuppdatering i juni markerar det sista tillägget till vår Ellis Island & Andra New York Passagerarlista och innehåller främst besättningslistor, amerikanska medborgarlistor och listor på utlänningar som höllls kvar för speciell utfrågning.

Intressant var att många fångar på Ellis Island var kvinnor som reste ensamma utan en manlig släkting. Kvinnor vid den tiden fick inte tillträde till landet förrän de togs upp av en man eller en manlig släkting. Om den manliga relationen inte ”gjorde anspråk” på kvinnan personligen skickades ett telegram till den potentiella släktingen. Endast när ett svar kom tillbaka var kvinnor fria att lämna och resa till sin slutliga destination. För ”Orsaken till kvarhållandet” i dessa fall brukar det stå ”till man” eller till far, mor, syster, bror, svärfar, farbror etc.

”Kvarhållningsrummet i New York, Ellis Island” The New York Public Library Digital Collections, 1898-1902.

”Kvarhållningsrummet i New York, Ellis Island” The New York Public Library Digital Collections, 1898-1902.

Nedan är ett Ellis Island dokument av Irving Berlin, berömd låtskrivare och kompositör av ”God Bless America” och ”White Christmas”. Berlin emigrerade från Ryssland med sin familj då han var 5 år och anlände till Ellis Island under namnet Israel Beilin, den 14 september 1893. Berlin komponerade 1500 låtar, 19 Broadway-shows och 18 Hollywood-filmer. Han dog i New York vid 101 års ålder.

Ellis Island dokument på Irving Berlin (Israel Beilin)

Ellis Island dokument på Irving Berlin (Israel Beilin)

Vår egen Mike Mansfield, chef för innehållsprojekt på MyHeritage, gav ett avslöjande webbinar som beskriver Ellis Islands historia och familjehistoriska upptäckter som han gjorde genom denna samling.

Du kan se webbinaret här.

För att lära dig mer om våra exklusiva Ellis Island och Andra New York Passagerarlistorsdokument och se några ytterligare exempel på dokument, se vårt ursprungliga blogginlägg här.

West Virginia Dödsindex & Certifikat, 1853-1964

West Virginia Dödsindex & Certifikat, 1853-1964, är ett kompendium av 5,113,473 dokument. Denna samling är unik eftersom den erbjuder högkvalitativa bilder och skanningar av dödsintyg som inte bara innehåller namn och dödsdatum, men även många ytterligare detaljer om personen, som dödsorsak, civilstånd, födelsedatum, begravningsdatum, kyrkogård , och detaljer om den avlidnes yrke, make, far och mor. En del av denna information är indexerad, och vissa kan bara hittas genom att undersöka bilden av dödsintyget. Indexet och bilderna av West Virginia Dödsindex & Certifikat, 1853-1964, tillhandahålls av West Virginia Division of Culture and History.

I denna samling finns dödsintyget för den berömda låtskrivaren av countrysånger, Hank Williams, som avled i Fayette, West Virginia den 1 januari 1953.

Hank Williams

Hank Williams

Hank producerade många kända singelskivor med countrymusik, av vilka 35 nått Billboard Top 10-statusen. Detta intyg ger en detaljerad redogörelse för hans död, inklusive orsak, sjukhus och doktorns namn etc.

Hank Williams dödscertifikat

Hank Williams dödscertifikat

Det finns planer på att publicera både födelse- och äktenskapsindex för West Virginia under de kommande månaderna.

Sök på West Virginia Dödsindex & Certifikat, 1853-1964  här.

Svenska husförhörslängder 1860-1930 Updatering

Denna uppdatering på 3,662,252 historiska dokument till svenska husförhörslängderna markerar den sista delen av denna samling som nu uppgår till 87 401 340 dokument.

Svenska husförhörslängderna är den primära källan för att undersöka individernas och familjernas liv i hela sverige, från slutet av 1600-talet till moderna tider. Böckerna arrangerades av den svenska lutherska kyrkan, som behöll de svenska officiella dokumenten fram till 1991. Varje år fram till 1894 besökte sockenprästen varje hem, först för att testa varje individs kunskap om katekismen och sedan för att samla information om födelsedatum , äktenskap, dödsfall, bostadsändringar etc. Efter 1894 fortsatte församlingsprästerna sina besök, men tenderade att vara mindre inriktade på de doktrinella tentamen och mer fokuserade på att samla befolkningsinformation. Dessa dokument från1894 blev kända som Församlingsboken.

Det här junitillägget består av uppgifter om de som var borta från hemmet vid tidpunkten för den ursprungliga samlingen.

I denna samling finns den svenska författarens, Johan August Strindbergs dokument.

Johan August Strindberg

Johan August Strindberg

Johan August Strindberg, född den 22 januari 1849, var en spännande svensk dramatiker och romanförfattare, ofta kallad ”fadern” för modern svensk litteratur. Förutom att skriva över trettio teaterstycken och mer än trettio fiktionsverk, var Strindberg också en berömd expressionistisk målare.

Dokumentet innehåller information om Strindbergs födelseort och bostad. Med finns också hans äktenskap med Sigrid Sofia Mathilda Von Essen den 30 december 1877 och namnen på deras tre barn – Carin, Greta och Hans.

Johan August Strindbergs födelsedatum, ort, fru, and barn

Johan August Strindbergs födelsedatum, ort, fru, and barn

Sök i de svenska husförhörslängderna 1860-1930 collection här.

1835 Danmarks folkräkning  (Duchies of Schleswig and Holstein)

De 291 798 dokumenten i denna folkräkning omfattar register som samlats in från dem som bor i Hertug i Schleswig och Holstein. Uppgifter som registrerats i folkräkningen inkluderar namn, bosättning, ålder, civilstånd och antingen position i familj eller yrke. Även om dessa Duchies var en del av Danmark 1835, samlades dokumenten på tyska – ett testament till den komplicerade historien i denna region.

Henry John Temple Palmerston, en brittisk statsman som specialiserade sig på brittisk utrikespolitik i mitten av 1800-talet, citerades: ”Schleswig-Holsteinfrågan är så komplicerad, att bara tre män i Europa någonsin har förstått den. En var prins Albert, som är död. Den andra var en tysk professor som blev galen. Jag är den tredje, och jag har glömt allt om denna fråga. ”

Henry John Temple Palmerston

Henry John Temple Palmerston

Konflikten mellan danskarna och tyskarna över denna region höll på fram till slutet av andra Schleswig-kriget den 30 oktober 1864, som markerades genom undertecknandet av Wienfördraget. Hertugerna i Schleswig och Holstein förenades sedan med Preussen och Österrike och i slutligen Tyskland.

Sök i Danmarks folkräkning 1835 (Duchies of Schleswig and Holstein) här.

Sammanfattning

Alla dessa spännade samlingar är nu tillgängliga genom MyHeritage SuperSearch™. Att söka i dessa samlingar är helt gratis. Ett  MyHeritage Data-abonnemang behövs för att se dokumenten i samlingarna och spara dem i ditt släktträd eller för att bekräfta Record Matches. Vi hoppas att du kommer att ha nytta av samlingarna. Berätta gärna vad du har upptäckt i kommentarerna nedan!