Bouppteckningar berättar om livet!

Bouppteckningar berättar om livet!

Släktforskning är mycket mer än bara namn och årtal. Gamla bouppteckningar berättar en historia om personerna i ditt släktträd. Genom att läsa vad de ägde för saker målas en bild upp om vilka de var och hur de levde.

När man släktforskar letar man ju bakåt i tiden och försöker hitta så många generationer som möjligt. I kyrkböckerna finns spännande information om födelse, vigsel, flytt och död, men man vill ju gärna veta mer om släktingarna. Vem var de? Hur levde de? Vad ägde de för något? När man vill ha mer fakta om personerna i sitt släktträd är bouppteckningar en riktig guldgruva.
Vill du veta mer om dina släktingar? Beställ ett gratis provabonnemang hos
MyHeritage!

Bouppteckningar

När någon dog upprättades en bouppteckning som redovisade tillgångar och skulder. På 1800-talet ägde de flesta kvinnor på landsbygden åtminstone linneskjorta, långkjol, förkläde, träskor, flätad korg, rutig duk och en linskära. Foto: Västmanlands läns museum.

Bouppteckningar tillhör domstolarnas arkiv

Bouppteckningar är helt enkelt en handling där ett dödsbos tillgångar och skulder redovisas. I Sverige har det varit obligatoriskt att upprätta bouppteckningar sedan 1734. Men det finns även många bouppteckningar från 1600-talet. En del bouppteckningar saknas, de kan ha blivit förstörda under årens lopp och om det var en äldre person som dog hade kanske boet redan delats upp. Om det var en fattig person som knappt ägde något upprättades sällan någon bouppteckning.  

Bouppteckningar är offentliga handlingar som tillhör domstolarnas arkiv. De finns vanligtvis i häradsrätternas/rådhusrätternas arkiv och senare i tingsrätternas arkiv. Varje församling tillhörde en rådhusrätt eller häradsrätt – de som bodde i städerna tillhörde rådhusrätten och de som bodde på landsbygden häradsrätten. Originalen från 1600-talet till 2001 förvaras hos Riksarkivet – hos det regionala Riksarkiv de tillhör. Flera aktörer har också digitaliserade bouppteckningar, till exempel kan du hitta dem i Riksarkivets digitala forskarsal under ämnesområdet ”bouppteckningar”.

bouppteckningar på bl a vävstol

Bouppteckningar visar exakt vad någon ägde när den dog. I det här hemmet fanns bland annat flera bord, stolar, speglar, sängar, soffa, vävstol och spinnrockar. Värdefullast var vävstolen på 3 kronor.

Spännande innehåll

Bouppteckningar ger information om hur släktingarna levde och hur de bodde. I dem finns antecknat vad hushållet ägde – allt från kaffekoppar och silverskedar till fiskeredskap och yxor. Allt är antecknat prydligt under olika rubriker och i en viss ordning. Man började med byggnader och kontanter, sen kom metallföremål, träföremål och redskap. Vidare möbler, husgeråd, sängkläder, gångkläder, kreatur och utsäde. Tillgångarna listas på detaljnivå, det kan till exempel vara åldern på korna, längden på huset, antal koppargrytor, materialet på ytterrocken och mängden spannmål. 

Bouppteckningar kan klargöra släktförhållanden eftersom alla arvingar tas upp. Man får reda på barnens vistelseort och vilka de är gifta med. Genom bouppteckningar kan man därför även få nya ledtrådar och spår i jakten på andra släktingar – till exempel emigranter som varit svåra att finna.

Textilier var värdefulla eftersom det var ett mödosamt arbete att spinna och väva. Värdet på ett vackert täcke eller en dyna kunde vara 15 riksdaler i en bouppteckning. Det här är en detalj från en broderad åkdyna från Skåne.

Bouppteckningar med skulder

I bouppteckningar finns information om pengar som lånats ut grannar, vänner och släktingar emellan. Fattigprocenten innebar att 1/8 av behållningen skulle gå till socknens fattiga.

 Skulder och fordringar

Bouppteckningar avslutas med en uppräkning av skulder och fordringar som den avlidne hade. Den här listan kunde bli lång för det var mycket vanligt att låna pengar. De flesta inköp skedde mot skuldebrev eller reverser. Även auktionsinköp gjordes ofta genom kreditköp. Sist i en bouppteckning räknar man samman alla utgifter och skulder som dras från tillgångarna så man får fram boets behållning.

Det framgår vilka släktingar som fick ärva men inte fördelningen dem emellan. Fram till 1845 ärvde söner dubbelt så mycket som döttrar. Fram till 1856 kunde bröstarvingar göras helt arvslösa. Barn födda utom äktenskapet ärvde inget, men fick viss arvsrätt efter sin mor från och med 1866.

Information om bouppteckningar på MyHeritage

Bland MyHeritages släktträd har många användare lagt in information om hur man hittar släktingarnas bouppteckningar.

 Tips om bouppteckningar hos MyHeritage

Hos MyHeritage kan du inte söka bland svenska bouppteckningar, men många användare skriver om bouppteckningar. Du kan läsa ett referat eller få hänvisningar till rätt sida där personens bouppteckning finns. Ibland finns även bilder på bouppteckningar. När du söker efter en person i historiska poster hos MyHeritage och väljer släktträd får du många träffar.  Är det rätt person, så leta efter information om bouppteckningar både under ”Info” och ”Händelser”.

 

Om du vet när och var en person dog kan du söka gratis bland Riksarkivets bouppteckningar. För att kunna hitta rätt måste du veta vilket härad den döde tillhörde. Om register saknas får man leta sida för sida. Det kunde dröja många månader efter begravningen innan bouppteckningen blev gjord. Om du hittat information hos MyHeritage om i vilken bok och på vilken sida en viss bouppteckning finns går det fort att hitta den!

bouppteckningar på MyHeritage

När du söker på en person hos MyHeritage kan du välja typ av post. ”Regering, land, domstol och testamente” innehåller bland annat notiser om testamenten och bouppteckningar i utländska arkiv.

Utländska notiser hos MyHeritage

Hos MyHeritage finns över 50 miljoner notiser som har med bouppteckningar, testamenten och ägande i andra länder att göra – till exempel från Australien, England, Irland, Nederländerna, Norge, Sydafrika, Tyskland och USA. Dessa finns samlade under rubriken ”Regering, land, domstol och testamente”, och hittas enkelt när du väljer den typen av poster.

I England finns till exempel ”letter of administration” som är en förteckning över välbärgade personer som avlidit – antingen i Sverige eller utomlands. Avsikten var att utlandsboende släktingar skulle kunna bevaka ett eventuellt arv.

Hos MyHeritage kan man hitta uppgifter om svenskar som avlidit i andra länder. Här en notis från register över testamenten som upprättats i Australien.

Hos MyHeritage kan man hitta uppgifter om svenskar som avlidit i andra länder. Här en notis från register över testamenten som upprättats i Australien.

 

Kom igång med bouppteckningar

Med ett abonnemang hos MyHeritage får du bland annat tillgång till sökfunktioner och hundra tusentals släktträd. När du vet när en bouppteckning upprättades kan du söka vidare.
Beställ ett gratis prova-på-abonnemang hos MyHeritage redan idag!