Musiken i dina gener

Musiken i dina gener

Familjer har gjort musik tillsammans långt innan von Trapps och Jackson 5. Det är inte ovanligt att en fullbordad musiker har en eller flera familjemedlemmar som också är musikbegåvade – och det är ingen slump.

Studier och forskning

Gener spelar en viktig roll i att bestämma musikalisk förmåga. I en studie (Mosing M et al., ”Practice Does Not Make Perfect: No Causal Effect of Music Practice on Music Ability”, Psychological Science 2014, 25: 1785), som Miriam Mosing och hennes kollegor från Karolinska Institutet i Sverige gjorde, jämförs musikkunskap för 1 211 par vuxna enäggstvillingar och 1 358 par tvåäggstvillingar. De testade deltagarnas förmåga att upptäcka skillnader i tonhöjd, skilja på melodier och känna igen rytmer. De upptäckte att även när en tvilling övade betydligt mer än den andra tvillingen – i ett fall 20,228 timmar mer – var deras musikaliska nivå mer eller mindre densamma.

En tidigare studie av forskare vid Helsingfors universitet (Pulli K et al, “Genome-wide linkage scan for loci of musical aptitude in Finnish families: evidence for a major locus at 4q22,” Journal of Medical Genetics 2008, 45:451-456) förstärker dessa resultat. De testade 224 medlemmar från 15 olika familjer av musiker och fann att musikalisk förmåga är 50% ärftlig.

Flera studier har funnit att mänsklig evolution gynnar människor med musiköra. Förmågan som gör att någon är bra på musik är förknippad med andra avgörande livsförmågor. Att vara mer känslig för tonhöjd och tonhöjning, till exempel, ökar din förmåga att urskilja nyanser i språk och tal och efterlikna utländska accenter. Studier har visat en betydande korrelation mellan musikalisk talang och förmågan att lära sig ett främmande språk. Den nämnda forskningen av Järvelä visade att DNA-sekvenserna relaterade till musikalisk förmåga också var kopplade till dyslexi, vilket indikerar att musikalisk förmåga är nära förknippad med språkutveckling.

En kombination av natur och vård

En av de enklaste komponenterna som går att mäta i musikalisk förmåga är absolut gehör, även kallad ”perfekt gehör”: Förmågan att omedelbart identifiera tonhöjden på en ton som spelas. De flesta musiker måste höra tonen som spelas på en stämgaffel eller ett annat inställningsinstrument för att ställa in ett instrument med tonen som man hänvisar till. Personer med absolut gehör behöver ingen stämgaffel – de vet instinktivt om det som hörs är A, Giss eller B-moll.

Studier har visat starka samband mellan genetik och denna förmåga, men det betyder inte att det är medfött. Våra konventioner om toner och deras namn är till stor del godtyckliga. Även en person med perfekt gehör kan inte namnge en ton innan de har lärt sig den musikaliska skalan.

Den del du ärver från dina föräldrar är dock potentialen att lära sig. Exponering för musikalisk träning i ung ålder eller att tala ett tonalspråk såsom mandarin, gör dig mer benägen att uppnå denna potential.

Motsatt riktning

Det fungerar också i motsatt riktning. Forskning har funnit en stark genetisk komponent för tondövhet eller vad forskare kallar ”medfödd amusi.” Det drabbar endast cirka 4% av befolkningen men om du är tondöv kommer 39% av dina närmaste släktingar troligtvis att ha amusi.

Men, som sagt, det är inte enbart natur. En tvillingstudie fann att då en tvilling var tondöv, var det högst troligt att även den andra tvillingen var tondöv, dock fanns det fall där den ena var tondöv och den andra inte var det.

Är du någon i din familj tondöv? Berätta i kommentarerna!