Är mamma eller pappa viktigast?

Är mamma eller pappa viktigast?

Mamma eller pappa?

Krävs det en eller två föräldrar för att göra ett barn lyckligt? Är mamma eller pappa viktigast? Enligt en ny studie från Iowauniversitetet i USA, är det lika dugligt att vara fäst vid sin far som det är att vara fäst vid sin mamma.

Studien avslöjar även vad familjer har vetat i urminnes tider: att det band som skapas mellan dig och dina barn när de är spädbarn kommer att göra dem glad och socialt anpassade.

Forskarna menar att spädbarn som har en nära, intim relation med en förälder är mindre benägen att bli orolig, aggressiv och uppleva andra emotionella och beteendemässiga problem när de når skolålder.

De överraskades av upptäckten att spädbarn som fäst sig vid både sina föräldrar, inte fick ut ytterligare mentala och emotionella fördelar under deras barndom, jämfört med dem som har haft en nära relation med enbart en förälder.

Så här uttrycker en forskare det hela:

”Vissa personer tror att en fader inte räcker till som den primära vårdgivaren. Vår data visar något annat.”

Vad tycker du? Håller du med? Finns det exempel i din släkt där en pappa är den primära vårdgivaren till ett barn? Lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan eller på vår Facebooksida.