MyHeritage la till 71 miljoner historiska dokument i mars 2024

MyHeritage la till 71 miljoner historiska dokument i mars 2024

I mars 2024 publicerade vi 71 miljoner historiska dokument i 17 historiska dokumentsamlingar från USA, Australien, Danmark, England, Frankrike, Nordirland och Wales. Posterna inkluderar födelse- och dopuppgifter, äktenskaps- och skilsmässouppgifter, döds- och begravningsuppgifter, folkräkningsposter, immigrations- och emigrationsposter, passagerarlistor och telefonkataloger. Några av samlingarna innehåller även bilder. Sök bland dem för att upptäcka riktiga godbitar för din släktforskning!

Här finns mer information om var och en av samlingarna.

Tidningar från Australien

Detta index över historiska lokala, regionala och nationella australiensiska tidskrifter och tidningar inkluderar MyHeritages avancerade optiska teckenigenkänning (OCR) av artiklar ända från 1803. Varje stat och territorium är representerat, även om huvuddelen av samlingen består av material från New South Wales och Victoria. Tidningar är en fantastisk resurs för historia och släktforskning eftersom de kan innehålla mycket information om personer i ditt släktträd, genom viktiga poster som födelse-, vigsel- och dödsannonser.

Mycket information om ett samhälles historia kan upptäckas genom tidningars familjesidor och berättelser av lokalt intresse. De kan innehålla detaljerade poster över aktiviteter och händelser och ger ofta mer information om de inblandade personerna samt dessutom bakgrund till de tider då ens förfäder levde.

Sök bland tidningar från Australien

Danmark, telefonkataloger

Denna samling innehåller telefonkatalogposter från Danmark, från åren 2001 och 2003. Posterna inkluderar vanligtvis namnet på individen, år och bostadsort samt eventuella släktingar.

Sök bland Danmark, telefonkataloger

England, äktenskap i Cheshire

Denna samling innehåller vigselböcker från Cheshire, England från år 1538 och framåt. Register inkluderar vanligtvis namnen på brudgummen och bruden, deras ålder vid tidpunkten för bröllopet, deras bostadsort, datum och plats för äktenskapet och namnen på deras fäder.

Sök bland England, äktenskap i Cheshire

England, Cornwall födslar och dop

Den här samlingen innehåller födelse- och dopuppgifter från grevskapet Cornwall, England, mellan åren 1571 och 1960. Posterna inkluderar vanligtvis barnets namn, födelsedatum, datum och plats för dopet samt föräldrarnas namn.

Sök bland England, Cornwall födslar och dop

England, Cornwall begravningar

Denna samling innehåller församlingsregister över begravningar från grevskapet Cornwall, England, från år 1572 och framåt. Poster inkluderar vanligtvis namnet på den avlidne, bostad och datum samt plats för begravning. Vissa poster innehåller även namnen på föräldrarna och maken/makan.

Sök bland England, Cornwall begravningar

England, Cornwall äktenskap, 1569-1938

Den här samlingen innehåller äktenskapshandlingar från grevskapet Cornwall, England, mellan åren 1569 och 1938. Uppgifterna inkluderar vanligtvis namnen på brudgummen och bruden, datum och plats för vigseln, deras ålder vid tidpunkten för bröllopet, bostad och deras fäders namn.

Sök bland England, Cornwall äktenskap, 1569-1938

England, Lancashire, Manchester dop, 1571-1907

Denna samling innehåller dopuppteckningar från Manchesters stift, Lancashire, England, mellan åren 1571 och 1907. Uppgifterna inkluderar vanligtvis barnets namn, datum och plats för dopet samt föräldrarnas namn.

Sök bland England, Lancashire, Manchester dop, 1571-1907

England, Lancashire, Manchester begravningar, 1603-1910

Den här samlingen innehåller begravningsuppgifter från Manchesters stift, Lancashire, England, mellan åren 1603 och 1910. Posterna inkluderar vanligtvis den avlidnes namn, dödsår, datum och plats för begravningen och faderns namn. Vissa register innehåller också namnen på modern och maken/makan.

Sök bland England, Lancashire, Manchester begravningar, 1603-1910

England, Lancashire, Manchester äktenskap, 1570-1940

Den här samlingen innehåller äktenskapshandlingar från Manchesters stift, Lancashire, England, mellan åren 1570 och 1940. Posterna inkluderar vanligtvis namnen på brudgummen och bruden, deras ålder vid tidpunkten för bröllopet, datum och plats för vigseln, och deras fäders namn.

Sök bland England, Lancashire, Manchester äktenskap, 1570-1940

1911 Frankrike folkräkning

Denna samling innehåller 1911 års folkräkningsposter från en mängd olika departement i Frankrike. Posterna inkluderar vanligtvis namn, födelseår och födelseort, släktingar i hushållet och bostadsinformation. Ytterligare information finns på bilden kopplad till varje post.

Från 1836 till 1936 genomfördes en nationell folkräkning vart femte år i Frankrike förutom 1871 (som försenades ett år och genomfördes 1872) och 1916 (som hoppades över). Folkräkningsposter är en utmärkt resurs för att hitta förfäders familjemedlemmar som bodde tillsammans och identifiera deras relationer, födelseår och födelseorter.

Sök bland 1911 Frankrike folkräkning

1921 Frankrike folkräkning

Denna samling innehåller 1921 års folkräkningsposter från en mängd olika departement i Frankrike. Posterna inkluderar vanligtvis namn, födelseår och födelseort, släktingar i hushållet och bostadsinformation. Ytterligare information finns på bilden kopplad till varje post.

Från 1836 till 1936 genomfördes en nationell folkräkning vart femte år i Frankrike förutom 1871 (som försenades ett år och genomfördes 1872) och 1916 (som hoppades över). Folkräkningsposter är en utmärkt resurs för att hitta förfäders familjemedlemmar som bodde tillsammans och identifiera deras relationer, födelseår och födelseorter.

Sök bland 1921 Frankrike folkräkning

1931 Frankrike folkräkning

Denna samling innehåller 1931 års folkräkningsposter från en mängd olika departement i Frankrike. Posterna inkluderar vanligtvis namn, födelseår och födelseort, släktingar i hushållet och bostadsinformation. Ytterligare information finns på bilden kopplad till varje post.

Från 1836 till 1936 genomfördes en nationell folkräkning vart femte år i Frankrike förutom 1871 (som försenades ett år och genomfördes 1872) och 1916 (som hoppades över). Folkräkningsposter är en utmärkt resurs för att hitta förfäders familjemedlemmar som bodde tillsammans och identifiera deras relationer, födelseår och födelseorter.

Sök bland 1931 Frankrike folkräkning

Frankrike dödsfall

Denna samling är ett dödsindex över fransmän och franska medborgare som kommer från av National Institute of Statistics and Economic Studies (Franska: Institut national de la statistique et des études économiques) förkortat INSEE. Posterna innehåller varje avliden persons fullständiga namn, kön, födelsedatum och födelseort samt datum och dödsort. Detta index kommer att vara till hjälp för släktforskare som letar efter mer information om sina franska släktingar som avlidit sedan början av 1970-talet.

Antalet dödsfall som rapporterats och inkluderats i denna samling för åren 1970 och 1971 är långt under förväntade siffror och detta beror sannolikt på en gradvis ökning av lokala kontors inrapportering av dödsfall till INSEE under dessa två år. I denna samling förefaller antalet dödsfall som rapporterats för 1970 endast vara cirka 8 % av det faktiska och för 1971 är antalet cirka 50 % av det faktiska. År 1972 uppnåddes nästan heltäckande rapportering över Frankrike och dess territorier.

Medan de flesta födelseplatser och dödsplatser finns i Frankrike, finns det över 2,5 miljoner poster i denna samling över personer som föddes eller dog i andra länder. Angränsande och närliggande länder (som Belgien, Tyskland, Spanien, Italien och Polen) och länder som var tidigare franska kolonier (som Algeriet, Marocko, Tunisien, Madagaskar och Vietnam) är vanligast.

Sök bland Frankrike dödsfall

Nordirland, testamenten och administration

Den här samlingen innehåller testamenten och administrationsdokument från olika stift inom den anglikanska irländska kyrkan i Nordirland. De allra flesta poster är daterade mellan 1621 och 1965 och inkluderar vanligtvis den avlidnes namn, datum och plats när testamentet undertecknades, prövades eller administrerades genom brev eller borgen samt dödsdatumet.

Från slutet av 1600-talet fram till 1857 var den anglikanska irländska kyrkan (då statskyrkan i Irland) ansvarig för testamentarisk administration. Ett dödsbo förvaltades utifrån om den avlidne hade upprättat testamente, värdet på den egendom de ägde och om deras egendom var belägen i mer än ett stift. Uppgifterna i denna samling härstammar från följande stift i den anglikanska irländska kyrkan: Armagh, Clogher, Connor, Derry, Down, Dromore och Kilmore.

Sök bland Nordirland, testamenten och administarion

Kalifornien, San Francisco Immigration: särskilda undersökningsfångar, 1910-1941

Den här samlingen innehåller poster över individer som immigrerat till USA och frihetsberövades för särskild utredning vid San Franciscos immigrationskontor mellan åren 1910 och 1941. Register inkluderar vanligtvis personens namn, ankomstår och namnet på fartyget.

Sök bland Kalifornien, San Francisco Immigration: särskilda undersökningsfångar, 1910-1941

New York, index för passagerarlistor 1906-1942

Denna samling innehåller register över passagerare som anlände via fartyg till New York, USA mellan åren 1906 och 1942. Vissa passagerare avslutade sin resa i New York och andra hade andra slutdestinationer i USA och andra länder. Posterna inkluderar vanligtvis passagerarens namn, födelseår, ankomstår och fartygets namn.

Tidiga passagerarlistor var ensidiga manifest och registrerade minimal information om passagerare. Med tiden standardiserades formulären och ytterligare frågor lades till. År 1907 innehöll passagerarmanifesten 29 kolumner och var på två sidor. Tillägget av namn och adresser till släktingar både i USA och i ursprungslandet lades också till I manifesten från och med 1907.

En vanlig försummelse för släktforskare när de har att göra med tvåsidiga manifest har varit att de hittat den första sidan men missat att det finns en andra. Denna samling innehåller enstaka gemensamma bilder som har sammanfogats så att viktig information inte ska missas.

Sök bland New York, Index för passagerarlistor 1906-1942

Wales, Glamorgan äktenskap

Denna samling innehåller församlingsposter över vigslar från det historiska grevskapet Glamorgan, Wales, mellan åren 1802 och 1958. Uppteckningarna inkluderar vanligtvis namnen på brudgummen och bruden, datum och plats för vigseln, deras ålder och namnen på deras fäder.

Sök bland Wales, Glamorgan äktenskap

Exempel

I det nyligen tillagda New York, index för passagerarlistor, återfinns information om den uppskattade konstnären Marc Chagalls ankomst. När han anlände 1941, började Chagall, då 53 år gammal, ett nytt kapitel i sitt liv, tillsammans med sin maka. Den judiske konstnären Chagalls verk fick internationellt inflytande över den banbrytande modernistiska rörelsen och lämnade en outplånlig prägel på konstvärlden. Från livfulla målningar till målat glas fortsätter hans mångsidiga verk att fängsla publik över hela världen, vilket återspeglar hans oöverträffade kreativitet och djupa konstnärliga vision.

I samlingen England, Lancashire, Manchester äktenskap hittar vi uppgifter om Richard Marsden Parkhursts och Emmeline Gouldens vigsel. Emmeline Goulden, en berömd engelsk politisk aktivist, ledde den brittiska suffragetterörelsen och förespråkade kvinnlig rösträtt. Erkänd som en av de ”100 viktigaste personerna på 1900-talet” av Time magazine, fortsätter hennes arv att inspirera generationer. Richard Marsden Parkhurst, en advokat, delade hennes engagemang för sociala reformer, inklusive kampen för kvinnors rösträtt. De fick fem barn och delade en livslång passion för jämställdhet och rättvisa.

Sammanfattning

Vi hoppas att dessa värdefulla samlingar hjälper dig att göra nya upptäckter i din släktforskning. Att söka bland samlingarna på MyHeritage är gratis. För att se poster eller för att spara poster i ditt släktträd behöver du ett Data-, Komplett- eller Omni-abonnemang .

Om du har ett släktträd på MyHeritage kommer vår Record Matching-teknik att meddela dig automatiskt om poster från dessa samlingar matchar dina släktingar. Du kommer sedan att kunna granska posten och bestämma om du vill lägga till den nya informationen i ditt släktträd.

Lycka till med de nya samlingarna!