MyHeritage lägger till 28 samlingar av judiska historiska dokument

MyHeritage lägger till 28 samlingar av judiska historiska dokument

Vi är glada att kunna meddela publiceringen av 5,8 miljoner poster från 28 historiska samlingar av judiska historiska dokument. Samlingarna sträcker sig mellan 1700- och 2000-talen och innehåller viktiga register som födelse, äktenskap, död, samt skatte-, röst-, immigrations- och dödsrunor, från Polen, Ukraina, Vitryssland, Lettland, Tyskland, Ungern, USA, Storbritannien, Irland och mer. Dessa dokument är ovärderliga för alla som forskar om sitt europeiska judiska arv.

Släppet av dessa register – möjliggjort tack vare MyHeritages samarbete med Museum of Jewish Heritage A Living Memorial to the Holocaust och dess dotterbolag, JewishGen, en ledande webbplats för judisk genealogi – utgör den första delen av ett licensavtal som i slutändan kommer att göra nästan alla JewishGen-register tillgängliga på MyHeritage. Framtida delar kommer att inkludera viktiga judiska historiska dokumentsamlingar från Nordafrika, Mellanöstern, Nordamerika och fler europeiska samlingar.

Dessa samlingar utökar MyHeritages omfattande resurser för judisk släktforskning ytterligare. Genom sin medlemsbas på en miljon användare i Israel är MyHeritage hem för världens största samling judiska släktträd och är det enda stora kommersiella släktforskningsföretaget som stödjer hebreiska. Dessutom inkluderar MyHeritages samlingar av globala historiska dokument miljontals register som är värdefulla för individer som forskar i judiskt arv, såsom passagerar- och immigrationslistor som dokumenterar vågen av judar som sökte skydd i Nordamerika, Sydamerika och Israel efter att deras samhällen förhärjades av Förintelsen.

Posterna i dessa samlingar kommer nu att dra nytta av MyHeritages kraftfulla matchningsteknik, som automatiskt matchar historiska poster med de 83 miljoner släktträden på MyHeritage, såväl som MyHeritages kraftfulla Global Name Translation Technology™. Hittills har JewishGen-poster bara varit tillgängliga för sökning och visning på engelska. Med MyHeritage-versionerna av dessa samlingar kan internationella användare söka och se dessa samlingar på andra språk, såsom hebreiska, ryska eller grekiska, med namnen översatta till deras modersmål. Tillämpningen av MyHeritages banbrytande teknologi på de genealogiska resurserna som erbjuds av JewishGen kommer att öppna nya dörrar för dem som söker information om sina judiska rötter.

Här är mer information om varje samling:

SamlingBeskrivning Antal posterLänk för sökning

Belarus, judiska födelseregister

Ett index över födelseregister för den judiska församlingen i Vitryssland319,764 poster


Sök i samlingen nuBelarus, judiska dödsregister

Ett index över dödsregister för den judiska församlingen i Vitryssland

66,240 poster


Sök i samlingen nu


Index till Den sovjetiska extraordinära kommissionen Pinsk register
Ett register över judiska förintelseoffer från Pinsk, Vitryssland


11,705 poster

Sök i samlingen nu


Bessarabia, judiska födelser
Ett index över födelseregister för den judiska församlingen i Bessarabien från 1829 till 1915297,265 posterSök i samlingen nu

Bessarabia, judiska dödsfall
Ett index över dödsregister för den judiska församlingen i Bessarabien76,225 posterSök i samlingen nu

Bessarabia, röstlängder, 1906-1907
Ett index över röstlängder för val av den ryska duman (parlamentet)
230,556 poster
Sök i samlingen nu

Tyskland, Dachau, register över koncentrationsläger
Ett register över poster från Dachau från 1933 till 1945164,588 posterSök i samlingen nu

Flossenbürg lista över fångar

Ett register över fångar från koncentrationslägret Flossenbürg från 1938 till 1945


88,011 poster
Sök i samlingen nu


Tyskland, återkallat medborgarskap och egendomsbeslagEtt register över tyska medborgare som har återkallats från 1933 till 1945

81,370 poster

Sök i samlingen nu


Hungary, judiska vitala register
Ett register över födelse-, äktenskaps- och dödsregister för judiska samhällen i Ungern2,266,404 posterSök i samlingen nu

Ungern, fastighetsskatteräkning, 1828
Ett index över 1828 års ungerska fastighetsskatteräkning28,732 posterSök i samlingen nu

Irland, judiska födelseregister
Ett register över födelseuppgifter från Irland61,503 posterSök i samlingen nu

Lettland, judiska födelseregister
Ett index över födelseregister för den judiska församlingen i Lettland

254,178 poster
Sök i samlingen nuLettland, judiska dödsregisterEtt index över dödsregister för den judiska församlingen i Lettland49,037 poster


Sök i samlingen nu
Lodz lista över gettot
En lista över Lodz getto-invånare från 1940 till 1944242,690 posterSök i samlingen nu

Den sovjetiska extraordinära kommissionen
Ett index över judiska förintelseoffer från Sovjetunionens tyskockuperade territorier64,332 posterSök i samlingen nu

Ukraina, judiska födelseregister
Ett index över födelseregister för den judiska församlingen i Ukraina203,570 posterSök i samlingen nu

Ukraina, judiska dödsregister
Ett index över dödsregister för den judiska församlingen i Ukraina44,535 posterSök i samlingen nu

Storbritannien, judiska döds- och begravningsregister


Ett index över döds- och begravningsregister för den judiska församlingen i Storbritannien från 1733 till 2012

78,904 posterSök i samlingen nu

USA, New York, Immigration från Österrike, Polen och Galicien, 1890-1891

Ett register över invandrare som kom till New York från Österrike, Polen och Galicien mellan 1890-1891
96,604 posterSök i samlingen nu


Philadelphia Judisk dödsannonser
En lista över dödsannonser från Philadelphia från 1887 till 201367,850 posterSök i samlingen nu

Uzbekistan, Tasjkent, judiska flyktingar, 1941-1942
Ett register över judiska flyktingar som bodde i Sovjetunionen under 1941-1942 som evakuerades till Tasjkent, Uzbekistan300,626 posterSök i samlingen nu

Pinkas HaNitzolim, Volym I, register över judiska överlevande


Ett register över judiska överlevande som räddats från läger och getton i olika europeiska länder66,773 posterSök i samlingen nu

Pinkas HaNitzolim, Volym II, register över judiska överlevande

Ett register över judiska överlevande som räddats från läger och getton i olika europeiska länder55,886 posterSök i samlingen nu

Sharit haPlatah, Förintelsens överlevande


Ett index över judiska personer som överlevde förintelsen61,388 posterSök i samlingen nu

Judiska världskongressens register

Ett index över överlevande från Förintelsen som dokumenterades och arkiverades av World Jewish Congress (WJC)102,250 posterSök i samlingen nu

JewishGen databas för minnesmärken
Ett register över dokument som härstammar från judiska synagogor och minnesböcker ("Yahrzeit-plaketter") i över 40 länder336,239 posterSök i samlingen nu

Yizkor boknamnsindex
Ett register över individer som ingår i Yizkor-böcker till minne av judiska samhällen i Östeuropa som förstördes under Förintelsen105,563 sidorSök i samlingen nu

Belarus

Belarus, judiska födelseregister

Denna samling innehåller födelseposter från det judiska samfundet i Vitryssland. Uppteckningarna i denna samling innehåller barnets namn, födelsedatum och plats, och platsen där deras födelse dokumenterades, samt föräldrarnas namn.

Dokumentationen arkiverades ursprungligen i olika städer och skapades av deras judiska församlingar.

Sök i Belarus, judiska födelseregister

Belarus, judiska dödsregister

Denna samling innehåller dödsregister från det judiska samfundet i Vitryssland. Dödsregistren innehåller namnet på den avlidne, datum och plats där de dog och platsen där deras död registrerades. Det kan också innehålla information om deras föräldrar eller make/maka.

Indexet skapades ursprungligen av de judiska församlingarna i städerna där uppteckningarna registrerades.

Sök i Belarus, judiska dödsregister

Index över den sovjetiska extraordinära kommissionen Pinsk register 

Denna samling innehåller register över judiska förintelseoffer från Pinsk, Vitryssland. De indexerade posterna listar vanligtvis förnamn (ofta endast första initial) och efternamn på den avlidne. Ett register kan innehålla den avlidnes födelsedatum, bostadsadress och yrke.

Sök i den sovjetiska extraordinära kommissionen Pinsk register

Bessarabia

Bessarabia, judiska födelseregister

Denna samling innehåller ett index över judiska födelseregister från regionen Bessarabien, som omfattade dagens Moldavien och delar av dagens Ukraina. Register innehåller normalt barnets namn, födelsedatum och födelseort samt namnen på föräldrarna och information om de ursprungliga uppgifterna. I vissa fall ingår namnen på far- och morföräldrarna.

Som en del av det ryska imperiet var de relevanta jurisdiktionerna stad, uyezd (grevskap) och gubernia (provins). Uppteckningarna skapades ursprungligen av judiska församlingar på stadsnivå och var normalt nedtecknade med både kyrillisk och hebreisk skrift.

Sök i Bessarabia, judiska födelser

Bessarabia, judiska dödsregister

Denna samling är ett index över judiska dödsregister från regionen Bessarabien. Register innehåller normalt den avlidnes namn, datum och plats för döden, ålder vid dödsfallet och hemvist. Register kan innehålla namn på föräldrar eller make till den avlidne. Information om originaldokumenten ingår också.

Uppteckningarna skapades ursprungligen av judiska församlingar på stadsnivå och var normalt nedtecknade med både kyrillisk och hebreisk skrift.

Sök i Bessarabia, judiska dödsregister

Bessarabia, röstlängder, 1906–1907

Denna samling innehåller ett index över väljarlistor för val av den ryska duman (parlamentet). Endast män var röstberättigade och endast inom vissa kategorier. Register innehåller normalt för- och efternamn på den röstberättigade, dennes bostad, år för röstlistan och en förkortning av väljarens kvalifikationskategori.

Väljarens patronymnamn kan också ingå, vilket förstås anger namnet på väljarens far. Residenset består av väljarens stad och uyezd inom regionen Bessarabien, samt det aktuella landet (antingen Moldavien eller Ukraina).

Sök i Bessarabia, röstlängder, 1906–1907

Tyskland

Tyskland, Dachau, register över koncentrationsläger

Denna samling innehåller uppteckningar från Dachau, ett av de första nazistiska koncentrationslägren som grundades 1933. Från 1933 till 29 april 1945 hölls över 206 000 fångar från hela Europa, varav det största antalet människor var från Polen, fd Sovjetunionen, Ungern, Tyskland och Frankrike. Dessa register innehåller namn, datum och bostadsort samt numret på fångarna och kategorin, när de anlände till Dachau, och deras öde om det finns tillgängligt.

Sök i Tyskland, Dachau, register över koncentrationsläger

Flossenbürg, lista över fångar

Denna samling innehåller listor över 88 tusen fångar i Flossenbürgs koncentrationsläger. Detta index skapades på 1950-talet för att användas som bevis mot lägeradministratörer och vakter som stod inför rätta för krigsförbrytelser. Databasen skapades från två mikrofilmrullar. Register inkluderar fångarnas namn, fångarnas nummer, nationalitet, datum för tillträde till Flossenbürg och dödsdatum om fången dog i lägret

Koncentrationslägret Flossenbürg grundades i Bayern i maj 1938, som en fabrik för tvångsarbetare. Det blev senare centrum för ett nätverk av koncentrationsläger under andra världskriget. Ungefär 100 000 fångar, judar från Ungern, Tjeckoslovakien och Polen som anlände österifrån i slutet av 1944 och början av 1945, hölls och tvingades arbeta i koncentrationslägret, och de flesta av dem dog där.

Sök i Flossenbürgs lista över fångar

Tyskland, återkallade medborgarskap och beslag av egendom

Denna samling innehåller uppteckningar om tyska medborgare som fått sitt medborgarskap återkallat, vars egendom beslagtagits av tyska myndigheter eller vars affärstillstånd återkallats mellan åren 1933–1945. Register innehåller normalt namn på individerna, datum och födelseort, den senast kända bostaden och individens status.

Handlingarna som nämns i denna samling påverkade inte bara tyska invånare utan även individer som hade lämnat Tyskland och vistats i andra länder, som Tjeckoslovakien, som senare annekterades.

Sök i Tyskland, återkallade medborgarskap och beslag av egendom

Ungern

Ungern, judiska livsuppteckningar

Denna samling av 2,2 miljoner register innehåller ett register över födelse-, äktenskaps- och dödsregister från judiska samhällen i Ungern. Register innehåller datum och plats för evenemanget, namnen på individens föräldrar och namnet på staden där evenemanget registrerades.

Uppteckningarna i denna samling skapades ursprungligen av rabbiner, handskrivna på tyska, hebreiska eller ungerska.

Sök i Ungern, judiska livsuppteckningar

Denna samling innehåller ett index över 1828 års ungerska fastighetsskatteräkning, eller Vagyonösszeirás. Individer i denna folkräkning ägde skattepliktig egendom, som var upptagen i folkräkningen. Register i detta index innehåller normalt för- och efternamn på fastighetsägaren, staden och länet.

Stads- och länsnamnen i denna samling är de ungerska versionerna som användes 1828.

Sök i Ungern, fastighetsskatteräkning, 1828

Irland

Irland, judisk födelseindex

Dessa register innehåller information om judiska individer som bor i Irland. De innehåller deras namn, födelsedatum och födelseplats.

Sök i Irland, judisk födelseindex

Lettland

Lettland, judiska födelseregister

Den här samlingen innehåller födelseregister från det judiska samfundet i Lettland och inkluderar barnets namn, deras födelsedatum och plats, och platsen där deras födelse registrerades samt deras föräldrars namn. Detta index består av uppteckningar från 1838–1921, men de flesta är från 1854–1909.

Detta index existerar på grund av bidraget från Christine Usdin, en känd konstnär och skulptör, som gjorde det till sitt uppdrag att översätta alla bevarade judiska viktiga register som förvaras i Lettlands statliga historiska arkiv. Det är också det första som använder och drar nytta av digitaliseringen av det lettiska statliga historiska arkivets primära databas över släkthistoria.

Sök i Lettland, judiska födelseregister

Lettland, judiska dödsregister

Samlingen innehåller dödsregister från det judiska samfundet i Lettland. Dödsregister innehåller namnet på den avlidne, datum och plats där de dog och platsen där deras död registrerades. Det kan också innehålla information om deras föräldrar eller make/maka.

Sök i Lettland, judiska dödsregister

Polen

Lodz gettolista

Denna samling innehåller listor över Lodz gettos invånare från 1940 till 1944. Den polska staden Lodz beboddes av 665 000 människor under den tiden, varav en tredjedel var judar. Register inkluderar namnen på invånarna och deras gettoadress, och kan innehålla invånarnas tidigare adresser, födelsedatum, ockupation och datum för deportation eller död för individen.

Befolkningsregister fördes av Judenraten i Łódź-gettot från tidpunkten för etableringen av Łódź-gettot i februari 1940 till strax före dess förstörelse i augusti 1944. Det året upplöste nazisterna Judenraten och gettot likviderades. Således gjordes inga anteckningar om ödet för de som deporterades till Auschwitz under gettots sista dagar. Lodz Ghettos register lyckades undvika förstörelse av tyskarna vid tidpunkten för likvideringen av gettot.

Sök i Lodz gettolista

Sovjetunionens territorier

Den sovjetiska extraordinära kommissionen

Denna samling innehåller register över judiska förintelseoffer från de tyskockuperade Sovjetunionens territorier. De indexerade posterna visar vanligtvis namnet på den avlidne och födelseåret. Ett register kan innehålla den avlidnes nationalitet och yrke.

Indexet skapades av den sovjetiska extraordinära kommissionen i slutet av andra världskriget för att dokumentera tyska brott under kriget.

Search The Soviet Extraordinary Commission

Ukraina

Ukraina, judiska födelseregister

Samlingen innehåller födelseböcker från det judiska samfundet i Ukraina. Det är en del av en databas som innehåller 220 mikrofilmer av judiska livsuppteckningar. Födelseboken innehåller barnets namn, deras födelsedatum och plats, och platsen där deras födelse arkiverades samt föräldrarnas namn.

Denna databas är baserad på register som erhållits från flera källor, såsom mikrofilmer skannade av Genealogical Society of Utah, Central Archives for the History of the Jewish People (CAHJP) i Jerusalem och privata forskare från arkiv i Ukraina.

Sök i Ukraina, jusiska födelseregister

Ukraina, judiska dödsregister, 1836–1918

Denna samling innehåller dödsregister från det judiska samfundet i Ukraina. Dödsboken innehåller namnet på den avlidne, datum och platsen de dog och platsen där deras död registrerades. Det kan också innehålla information om deras föräldrar eller make/maka.

Sök i Ukraina, judiska dödsregister, 1836–1918

Storbritannien

Storbitannien, judiska döds- och begravningsregister

Den här samlingen innehåller döds- och begravningsregister för det judiska samfundet i Storbritannien. Registeret består av register från 1733 till 2012. Varje register innehåller fullständigt namn och dödsort. Ytterligare detaljer om den avlidnes födelsedatum, dödsdatum och ålder vid döden kan ofta hittas.

Medan den stora majoriteten av posterna i detta index är från England, inkluderar indexet även poster från områdena Jersey, Wales och Isle of Man.

Sök i Storbitannien, judiska döds- och begravningsregister

Förenta staterna

Förenta staterna , New York, Immigration från Österrike, Polen, och Galicien, 1890–1891

Det här är en samling dokument om invandrare som kom till New York från Österrike, Polen och Galicien mellan 1890–1891. Register inkluderar immigrantens namn, ankomstdatum till New York, fartygets namn och nummer, rullnummer på NARA-mikrofilmen och anteckningar om invandraren.

Den ursprungliga mikrofilmen kan också innehålla invandrarens ålder, kön, civilstånd, slutdestination och yrke.

Sök i Förenta staterna, New York, Immigration från Österrike, Polen,och Galicien, 1890–1891

Philadelphia judiska dödsannonser

Denna samling är en lista över dödsrunor som frivilliga från Jewish Genealogical Society of Greater Philadelphia (JGSGP) fyllde i och publicerade i Philadelphia Jewish Exponent. Åren för dödsrunor som publicerats i detta index sträcker sig från 1887 till 2013. Uppgifterna kan innehålla namn, ålder, födelseort, datum för publicering av dödsruna och sidnummer i numret av dödsannonser.

Philadelphia Jewish Exponent publiceras varje vecka av Federation of Jewish Agencies of Greater Philadelphia

Sök i Philadelphia judiska dödsrunor

Uzbekistan

Uzbekistan, Tasjkent, judiska flyktingar, 1941–1942

Denna samling innehåller information om judiska flyktingar som bodde i Sovjetunionen under 1941–1942 och som evakuerades till Tasjkent, Uzbekistan. Väl i Tasjkent spred de ut sig till olika orter i Uzbekistan. Register som innehåller en persons namn, födelseår, kön och hemvist kan hittas.

Det fanns flera länder i Centralasiatiska Sovjetrepubliken dit människor flydde förutom Uzbekistan, som Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan eller Turkmenistan. Dessa personer evakuerades eller flydde på egen hand innan de tyska trupperna marscherade mot sina städer.

Sök i Uzbekistan, Tasjkent, judiska flyktningar, 1941–1942

Förintelsen

Följande samlingar avser judiska samhällen eller individer i Europa under Förintelsen. Det första avsnittet hänvisar till information om judiska överlevande från Förintelsen, såsom World Jewish Congress-listan över överlevande från Förintelsen. Den andra sektionen består av minneslistor över de som dog under Förintelsen, såsom Yizkor Book Name Index.

Förintelsens överlevande

Pinkas HaNitzolim, Volym I, register över judiska överlevande

Denna samling innehåller 166 listor över judiska överlevande som räddats från läger och getton i olika europeiska länder när de befriades från nazistisk kontroll. Registret publicerades 1945 av Search Bureau for Missing Relatives of the Jewish Agency. Register i samlingen kan innehålla information som nuvarande bostad, födelseår, ålder, faderns namn, yrke, tidigare bostad, de ursprungliga listorna där posten förekommer med mera.

Detta är den första volymen i en serie som innehåller fler listor från den judiska organisationen och andra anläggningar som syftar till att registrera de överlevande judarna som blev kvar i Europa.

Sök i Pinkas HaNitzolim, Volym I, register över judiska överlevande

Pinkas HaNitzolim, Volym II, register över judiska överlevande

Denna samling innehåller register över judiska överlevande som räddats från läger och getton i olika europeiska länder när de befriades från nazistisk kontroll. Registret publicerades 1946 av The Search Bureau for Missing Relatives of the Jewish Agency. Register i samlingen kan innehålla information som för- och efternamn, plats för senaste registrering med mera.

Dokumenten är baserade på information som erhållits från Ronald S. Lauder Foundation Genealogy Project vid Jewish Institute of Poland. Informationen hämtades från de ursprungliga dokumenten som skapades av överlevande i judiska samhällen efter kriget.

Sök i Pinkas HaNitzolim, Volym II, register över judiska överlevande

Sharit haPlatah, Förintelsens överlevande

Sharit haPlatah syftar på den grupp judar som överlevde Förintelsen. Denna samling innehåller information om de överlevande, såsom deras efternamn, förnamn, flicknamn, platser och födelseår och platser under åren 1945 till 1946. Uppteckningarna innehåller också sida och radnummer för den ursprungliga posten.

Denna samling återspeglar arbetet av kapellan (rabbi) Abraham Klausner, som besökte många koncentrationsläger i södra Tyskland där många av de överlevande samlades under åren 1945–1946. När han besökte lägren samlade Klausner information om det judiska folket som bodde där.

Hela texten kan hittas i USHMM-biblioteket som Sh’arit ha-pl’atah. (Volym 1, reviderad), anropsnummer [D804.195 .S5376 1946].

Sök i Sharit haPlatah, Förintesens överlevande

Judiska världskongressens dokument

Den här samlingen innehåller register av överlevande från Förintelsen som dokumenterades och arkiverades av World Jewish Congress (WJC), en internationell judisk representativ organisation som grundades 1936. Register innehåller normalt namn på överlevande, datum och födelseorter, indexet för originalet post och sidnumret i det ursprungliga indexet. Dokument kan också innehålla platsen för den sista bostaden, medborgarskap, åldern vid tidpunkten för dokumentationen, lägret från vilket den överlevande befriades, begärda kontakter och eventuella ytterligare kommentarer.

WJC grundades av behovet av ett representativt organ för att stödja judiska intressen då nazismen spred sig brett över hela Europa under 1930-talet. Bland WJC:s aktiviteter var insatser rörande judiska rättigheter, antisemitism, omedelbar hjälp och räddningsinsatser.

Sök i Judiska världskongressens dokument

Förintelsens minne

JewishGen databas för minnesmärken

Denna samling består av poster som är en del av JewishGen Memorial Plaque Project. Informationen i denna databas kommer från judiska synagogor och minnesböcker (”Yahrzeit-plaketter”) i över 40 länder. Register innehåller normalt namnen på den avlidne, dödsdatum, hebreiskt dödsdatum, kyrkogårdens ID-nummer och eventuella tillgängliga kommentarer.

Vissa register kan innehålla det hebreiska namnet på den avlidne och namnen på föräldrar om sådana finns.

Sök i JewishGen databas för minnesmärken

Yizkor boknamnsindex

Den här samlingen innehåller ett register över individer som ingår i Yizkor Books till minne av judiska samhällen i Östeuropa som förstördes under Förintelsen. Register innehåller normalt en persons namn och bostad och vägbeskrivningar till själva den ursprungliga Yizkor-boken, samt eventuella kommentarer från posten som motsvarar den nämnda personen.

Detta index är resultatet av JewishGens pågående Yizkor Book Project för att översätta Yizkor-böcker och konsolidera namn i dess Yizkor Book Master Name Index (YBMNI).

Sök i Yizkor boknamnsindex

Exempel på poster

Samlingen Ungern, Jewish Vital Records innehåller födelseboken för journalisten, den politiska ledaren och författaren Theodore Herzl. Denna post innehåller information såsom hans födelsedatum, 2 maj 1860; hans födelseort, Pest, Ungern; Megye, som är det ungerska länet, Pest-Pilis-Solt-Kiskun; hans fars namn, Jacob Herzl; och hans mors namn, Jeanette Diamant.

Birth record of Theodor Herzl in the MyHeritage Hungary, Jewish Vital Records collection

Födelseregister för Theodor Herzl i MyHeritage Ungern, judiska vitala register-samlingen

Lodz Ghetto-samlingen innehåller den kända fotografen Mordka Mendel Grosmans register. Mendel tog tusentals foton i hemlighet och dokumenterade hur judarna levde i Lodz getto, av vilka några överlevde kriget och nu visas i Yad Vashem-museet i Israel. Uppteckningen visar hans födelsedatum, hans bostad innan han bodde i gettot, hans bostad i gettot och hans yrke.

Record of Mordka Mendel Grosman in the MyHeritage Lodz Ghetto List collection

Uppteckning av Mordka Mendel Grosman i samlingen MyHeritage Lodz Ghetto Lista

Sammanfattning

Vi är stolta över att avsevärt utöka de judiska släktforskningsresurserna som finns tillgängliga på MyHeritage, och erbjuda samlingar som spänner över bredden av judiska samhällen runt om i världen. Dessa samlingar ger rika insikter i judars liv från 1700-talet till och med 2000-talet, inklusive Förintelsen, och kommer att hjälpa miljontals människor runt om i världen att lära sig mer om sina judiska rötter.

Att söka i samlingarna på MyHeritage är gratis. För att se dessa register eller spara poster i ditt släktträd behöver du ett data- eller en komplettabonnemang.

Om du har ett släktträd på MyHeritage kommer vår Record Matching-teknik att meddela dig automatiskt om poster från samlingarna matchar dina släktingar. Du kommer sedan att kunna granska posten och bestämma om du vill lägga till den nya informationen i ditt träd.