MyHeritage uppdaterar Sveriges Husförhörslängder

MyHeritage uppdaterar Sveriges Husförhörslängder

Vi är glada över att kunna meddela en uppdatering av våra svenska husförhörslängder: vi har lagt till 13,2 miljoner historiska dokument från åren 1800 till 1819. Samlingen innehåller nu 158 miljoner poster som spänner över åren 1800 till 1947. MyHeritage-samlingen innehåller skannade kvalitetsbilder, och tack vare dess robusta index kan du följa individer och familjer genom generationer och få ovärderliga insikter i dina svenska förfäders liv.

Sök i Sveriges Husförhörslängder

Husförhörslängderna är den primära källan för att forska om individers och familjers liv i hela Sveriges församlingar, från slutet av 1600-talet fram till modern tid. Eftersom böckerna uppdaterades varje år kan familjer spåras från år till år, och ofta från plats till plats i hela landet. MyHeritage-indexet för Sveriges hushållsexamensböcker är det enda indexet som ger möjlighet att bläddra mellan olika register över samma person från olika skeden av livet, från födsel till död eller emigration.

Varje bok, eller serie av böcker, skapades och förvaras av Svenska Lutherska kyrkan och representerar en 3–10 års period i församlingen. Under tidiga decennier, som från 1800 till 1819, kan varje bok representera ännu längre tidsperioder inom en församling. Varje år fram till 1894 besökte kyrkoherden varje hem och prövade varje individs kunskaper om katekesen. De skulle också samla in information om födelsedatum, äktenskap, dödsfall, vart folk hade flyttat till eller från och så vidare. Varje år kom prästen tillbaka och uppdaterade informationen från föregående år och noterade förändringar inom hemmets befolkning.

Fram till 1894 besökte kyrkoherden varje gård eller hem inom sin församling för att betygsätta och dokumentera varje individs förståelse av katekesen. Efter 1894 ersattes böckerna med Församlingsboken: Svenska kyrkans uppteckningar, som användes för att officiellt räkna upp befolkningen från år till år. Detta nya format var mindre inriktat på doktrinär kunskap och mer inriktat på att räkna upp den svenska befolkningen.

Exempel på poster

Den svenska konstnären Anders Zorns register finns i Sveriges husförhörslängder. Uppteckningen innehåller hans födelsedatum, 18 februari 1860; hans bostadsort från 1893 och 1899 i Lisselby, Mora, Kopparbergs, Dalarna, Sverige; och att han den 16 oktober 1885 gifte sig med Emma Amalia född Lamm.

Genom att klicka på ”Se hushållsmedlemmar” eller scrolla till botten av posten kan du se ytterligare medlemmar av personens hushåll – i det här fallet hans fru Emma – och klicka på deras namn för att se deras poster. Att se register över andra medlemmar i hushållet är ett exklusivt inslag i Sveriges Husförhörslängder på MyHeritage.

husförhörslängder

Med MyHeritage Index över Sveriges Husförhörslängder är det enkelt att klicka och se ytterligare hushållsmedlemmar

I Sveriges hushållsexamensböcker finns också förläggaren Albert Bonniers uppteckning. Hans förlag gav ut böcker av uppmärksammade svenska författare som August Strindberg, Verner von Heidenstam, Gustaf Fröding, Selma Lagerlöf och Hjalmar Söderberg.

Uppteckningen innehåller hans födelsedatum, 21 oktober 1820; hans bostad på Blasieholmen, Jakob och Johannes, Stockholm, Uppland, Sverige, hans frus namn, Betty; och namnen på hans tre barn, Carl Otto, Jenny Elin och Eva Fredrika.

husförhörslängder

Sammanfattning

Sveriges Husförhörslängder på MyHeritage är en viktig samling för alla som forskar i sitt svenska arv. Denna värdefulla samling har nu utökats och omfattar nästan 150 år.

Att söka i Sveriges Husförhörslängder är gratis. För att se dessa register eller för att spara poster i ditt släktträd behöver du ett Data eller Komlett-abonnemang. Om du har ett släktträd på MyHeritage kommer vår Record Matching-teknik att meddela dig automatiskt om poster från dessa samlingar matchar dina släktingar.

Vi hoppas att du ska ha glädje av samlingen!