Nya historiska dokument har lagts till i november 2018

Nya historiska dokument har lagts till i november 2018

Vi är glada att meddela om tillägget av över 51 miljoner nya historiska dokument till SuperSearch ™ sedan vår senaste uppdatering i oktober!

Dessa inkluderar uppdateringar i två av våra populära samlingar: Svenska husförhörslängder, 1860-1947 och New York City äktenskapssamling, 1950-2017. Dessutom ingår 19 helt nya samlingar – varav 14 finns i USAs tidningssamlingar.

Här är en titt på alla dokument som lagts till sedan uppdateringen i oktober 2018.

Samling
Beskrivning
Antal dokument
Exklusivt för MyHeritage
Länk för att söka
Svenska husförhörslängder, 1860-1947 uppdaterade
Dokument som innehåller information om födelsedatum, giftermål, dödsfall och förändringar i bosättning etc. från åren 1930-1947.
17,047,768 nya dokument utgör totalt 104,449,108 dokument i samlingen
Ej exklusivt
Sök i samlingen nu

New York äktenskap, 1950-2017
Ett index på äktenskapslicenser inlämnade på New York City Clerk Offices från 1950 till 2017. Indexet innehåller förnamn och efternamn för både bruden och brudgummen, licensansökningsår och statens filnummer.

9,515,366 dokument
Ej exklusivt
Sök i samlingen nu

West Virginia födelseindex, 1853-1914
Ett index på födelser som lämnades in i West Virginia från 1853 -1914. Indexet innehåller namnet på barnet, födelsedatumet, födelseplatsen och ofta föräldrarnas namn.

3,172,114 dokument
Ej exklusivt
Sök i samlingen nu

Ohio dödsregister, 1913-1944, 1954-1963
Ett index på dödsfall inlämnade på Ohio State Clerk Offices från 1913-1944 och 1954-1963. Indexet innehåller de avlidnas förnamn och efternamn, dödsåret och statens filnummer.

3,007,161 dokument
Ej exklusivt
Sök i samlingen nu

USAs naturaliseringsregister Index, Northern Illinois, 1840-1950
Ett index över ansökningar för naturalisering som inlämnades i Northern Illinois Circuit Court från 1840-1950.
1,491,656 dokument
Ej exklusivt
Sök i samlingen nu

USAs naturaliseringsregister Index, New England, 1791-1906
Ett index över naturaliseringshandlingar som arkiverats i domstolar i staterna Connecticut, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island och Vermont från 1791-1906.
615,903 dokument
Ej exklusivt
Sök i samlingen nu

Queensland elevindex, Part 5
Namnen på elever från 171 skolor i Queensland Australien från 1866 till 2003.
450,748 dokument
Ej exklusivt
Sök i samlingen nu

Washington dagstidningar, 1855-2009

Ett kompendium av tidningar som publicerades i olika städer i delstaten Washington från 1855 till 2009.
3,666,501 sidor i 83 dagstidningsrubriker
Delvis exklusivt
Sök i samlingen nu

North Carolina dagstidningar, 1852-2009
Som ovan för North Carolina, från 1852 till 2009.
2,699,469 sidor i 15 dagstidningsrubriker
Delvis exklusivt
Sök i samlingen nu

Alabama dagstidningar, 1870-2009
Som ovan för Alabama dagstidningar, från 1870 till 2009
2,215,485 sidor i 12 dagstidningsrubriker
Delvis exklusivt
Sök i samlingen nu

Georgia dagstidningar, 1881-2009
Som ovan för Georgia, från 1881 till 2009.
2,169,917 sidor i 27 dagstidningsrubriker
Delvis exklusivt
Sök i samlingen nu

California dagstidningar, 1847-2009
Som ovan för California, från 1847 till 2009.
2,166,290 sidor i 55 dagstidningsrubriker
Delvis exklusivt
Sök i samlingen nu

Missouri dagstidningar, 1845-2009
Som ovan för Missouri, från 1845 till 2009.
2,088,228 sidor i 21 dagstidningsrubriker
Delvis exklusivt
Sök i samlingen nu

South Carolina dagstidningar, 1787-2009
Som ovan för South Carolina, från 1787 till 2009.
1,953,592 sidor i 16 dagstidningsrubriker
Delvis exklusivt
Sök i samlingen nu

Oregon dagstidningar, 1867-2009
Som ovan för Oregon, från 1867 till 2009.
1,584,745 sidor i 12 dagstidningsrubriker
Delvis exklusivt
Sök i samlingen nu

Utah dagstidningar, 1850-2003
Som ovan för Utah, från 1850 till 2003.
1,194,866 sidor i 2 dagstidningsrubriker
Delvis exklusivt
Sök i samlingen nu

Michigan dagstidningar, 1817-2009
Som ovan för, från 1817 till 2009.
1,141,972 sidor i 50 dagstidningsrubriker
Delvis exklusivt
Sök i samlingen nu

Iowa dagstidningar, 1837-2009
Som ovan för Iowa, från 1837 till 2009.
1,072,387 sidor i 61 dagstidningsrubriker
Delvis exklusivt
Sök i samlingen nu

Virginia dagstidningar, 1792-2008
Som ovan för Virginia, från 1792 till 2008.
872,907 sidor i 29 dagstidningsrubriker
Delvis exklusivt
Sök i samlingen nu

Arizona dagstidningar, 1866-2009
Som ovan för Arizona, från 1866 till 2009.
870,093 sidor i 26 dagstidningsrubriker
Delvis exklusivt
Sök i samlingen nu

Idaho dagstidningar, 1894-2009
Som ovan för Idaho, från 1894 till 2009.
680,126 sidor i 20 dagstidningsrubriker
Delvis exklusivt
Sök i samlingen nu

Svenska husförhörslängder, 1860-1947

Vi har nyligen lagt till över 17 miljoner nya dokument till Sveriges husförhörslängder från åren 1930-1947, vilket totalt blir 104,449,108 historiska journaler. Om du har förfäder från Sverige är denna samling nödvändig eftersom den fungerar som den främsta källan för att undersöka personernas och familjernas liv i hela Sverige, från slutet av 1600-talet till moderna tider. Samlat ända till 1991 av den svenska lutherska kyrkan, innehåller Sveriges husförhörslängder information om födelsedatum, giftermål, dödsfall, flytt till eller från, etc.

För att lära dig mer om denna anmärkningsvärda samling, se vårt ursprungliga blogginlägg eller hoppa rakt in och sök i Sveriges husförhörslängder 1860-1947.

New York City Äktenskap, 1950-2017

Denna uppdatering lägger till 1,633,136 nya historiska dokument till de befintliga 7,882,294 historiska dokumenten i denna samling. Indexet innehåller nu över 4 miljoner äktenskapslicenser inlämnade i New York City Clerk Offices i de fem byarna från 1950-2017. Förutom information om bruden och brudgummen innehåller samlingen i New York City Marriages ytterligare information: Födelsedatum, födelseplatser, yrken; om ensam, änkling eller skild vid tidpunkten för äktenskapet. Det är ofta möjligt att få mer information om brudens och brudgummens familjer med föräldrarnas namn och födelseplatser. Observera att äktenskapslicenser som är äldre än 50 år klassificeras som offentliga handlingar och är tillgängliga för alla forskare. Äktenskap som ägde rum för mindre än 50 år sedan är dock begränsade och tillgängliga under vissa omständigheter.

I denna samling finns äktenskapslicens för Eunice Kennedy och Robert Sargent Shriver, Jr. Där finns deras äktenskapslicensnummer, plats och år där de gifte sig.

Historical records: Eunice Kennedy and Robert Sargent Shriver, Jr. at their wedding. [PhotoCredit: Bettmann/CORBIS]

Eunice Kennedy och Robert Sargent Shriver, Jr. på deras bröllop. [Foto-kredit: Bettmann/CORBIS]

Läs vårt originalinlägg om vår New York City äktenskapssamling, eller sök i New York City Marriages,1950-2017 collection.

West Virginia födelseindex, 1853-1914

West Virginia Birth Index är ett kompendium av 3,172,114 dokument från 1853-1914 som tillhandahålls av West Virginia Division of Culture and History och innehåller indexnamnet på spädbarn, födelseplats och föräldrarnas namn. Även om tidigare dokument  bara visar födelseåret, innehåller senare dokument fullständiga födelsedatum. Bilder som är associerade med samlingen erbjuder ytterligare information om föräldrarna, t.ex. deras åldrar och födelseplatser.

Från 1853 (och ibland så sent som 1700-talet) samlades födelseregister av var och en av de 55 länen i Virginia och West Virginia, vilket resulterade i viss variation i registersamlingen. Vissa län har haft luckor i sin samling, sekretessbegränsningar eller registrering av förluster beroende på år. Från och med 1917 blev registersamlingen mer enhetlig, eftersom West Virginia Department of Health Vital Registration började utfärda officiella födelsecertifikat för staten.

Se samlingskatalogen för att hitta all information enligt länder.

Nedan ser man Harley Orrin Staggers dokument (1907-1991). Harley representerade West Virginias andra kongressdistrikt då han tjänade 16 omgångar i U.S. Representation House of Representatives från 1949-1981. I dokumentet ser man att han föddes den 3 augusti 1907 i Cabin Run, Mineral County, West Virginia, till J.K. och Fannie Staggers.

Historical records: West Virginia Birth Index record of Harley Orrin Staggers (click to zoom)

West Virginia födelseindex, Harley Orrin Staggers dokument (Klicka för zoom)

Sök i West Virginia Birth Index, 1853-1914 samling.

Ohio dödsindex, 1913-1944, 1954-1963

De 3,007,166 dokument i denna samling är från Ohio Department of Health Death Certificates från 1913-1944 och 1954-1963, dödsbevis på dödfödda från 1913-1935 och 1942-1953, och Columbus Health Board Death Certificates från 1904-1908.

Dödsbevis är värdefulla resurser för att få det exakta namnet på den avlidne, dödsdatumet, dödsregionen och certifikatnumret och kan också ge information om den avlidnes liv.

Taget från Ohio dödsindex, är Roger Philip Bresnahans dokument, en Hall of Fame Major League Baseball-spelare som dog i Lucas, Ohio den 4 december 1944 vid 65 års ålder.

Historical records: Roger Philip Bresnahan (1979- 1944) [Photo Credit: Library of Congress]

Roger Philip Bresnahan (1979- 1944) [Foto-kredit: Library of Congress]

Sök i Ohio dödsindex, 1913-1944, 1954-1963.

USAs naturalisationsdokumentindex, Northern Illinois, 1840-1950 och New England 1791-1906

Vi har lagt till två nya amerikanska naturaliseringsregisterindex: USAs Naturalization Record Index, Northern Illinois, 1840-1950 och US Naturalization Records, New England, 1791-1906.

US Naturalization Record Index, Northern Illinois, 1840-1950 är ett index för framställningar för naturalisering som inlämnades i Northern Illinois Circuit Court och invandrings- och naturaliseringsdistriktet (INS) District 9 från 1840-1950.

De 1,491,656 dokumenten i denna samling inkluderar – förutom Illinois – INS District 9, som täckte delar av nordvästra Indiana, östra Iowa och södra och östra Wisconsin.

Från 1840-1906 innehöll ansökande i allmänhet namnet på den som ansökte, domstolens namn, registreringsnummer, ansökandes ursprungsland och datum för naturalisering. Från 1906-1950 samlades ytterligare information, såsom den ansökandes adress, namn och adresser till vittnen, födelsedatum och datum och ankomstort i USA. Dessa förändringar speglar de övergripande förändringarna i hur ansökningarna samlades in. Före 1906 kunde sökande av amerikanska medborgarskap ske via någon lokal, län, stat eller federal domstol. Efter 1906 mottogs ansökningarna endast av federal domstolen.

USAs Naturalization Records, New England, 1791-1906-samlingen innehåller 615.903 poster. Det är ett index av naturaliseringsdokument som inlämnas i domstolar i staterna Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island och Vermont från 1791-1906.

Dessa dokument återspeglar historien om amerikanska naturaliseringslagar. Den första lagen om att få amerikanskt medborgarskap, naturaliseringslagen från 1790, krävde två års vistelse och begränsat medborgarskap till fria vita människor med god moralisk karaktär. Naturaliseringslagen från 1795 krävde fem års uppehållstillstånd innan de kunde ansöka om medborgarskap. Naturaliseringslagen från 1798 förlängde uppehållskravet till 14 år. I 1868, efter amerikanska inbördeskriget, passerade kongressen det 14e ändringsförslaget, som beviljade medborgarskap till alla som var födda i USA, oavsett föräldrarnas medborgarskap. Naturaliseringslagen från 1870 utvidgade vidare naturaliseringsprocessen till att omfatta ”utlänningar av afrikansk nativitet och … personer av afrikansk härkomst”.

Nedan är naturaliseringsregistret för John Muir, en skotsk-amerikansk invandrare som blev en känd miljöaktivist och författare. Känd som ”Nationalparkens fader” hjälpte Muir till att skapa Yosemite National Park.

Historical records: Naturalization Record of John Muir (click to zoom)

Naturalisationsregister för John Muir (Klicka för zoom)

Sök i USAs naturaliseringsregister Index, Northern Illinois, 1840-1950 och New England 1791-1906 eller lär mer om USAs naturaliseringsregister.

Dagstidningssamlingar USA

Förutom de tidigare samlingarna har vi lagt till 14 nya amerikanska tidningssamlingar som utgör totalt 24,376,578 tidningshistoriska dokument. Denna uppdatering innehåller tidningar från staterna Washington, North Carolina, Alabama, Georgia, Kalifornien, Missouri, South Carolina, Oregon, Utah, Michigan, Iowa, Virginia, Arizona och Idaho.

Förutom artiklar relaterade till viktiga händelser och aktiviteter i samhällen innehåller de även tidskollektioner och födelse-, äktenskaps- och dödsförklaringar, dödsrunor och samhällssidor.

Denna samling innehåller både texten och den skannade bilden i tidningsartikeln. Sök i samlingen för ett visst namn eller nyckelord och hitta en lista med artiklar och en bild med det markerade namnet eller sökordet. Efter att ha valt dokumentet kan du förstora det till helskärm för att zooma in och läsa artikeln från skanningen av den ursprungliga publikationen.

I Alabama-tidningssamlingen finns guvernör Lureen B. Wallaces dödsruna. Född i Tuscaloosa, Alabama, var Lurleen Burns Wallace (1926-1968) den första kvinnan som valdes till guvernör i Alabama. Artikeln, från The Tuscaloosa News, hyllar Lurleen, som efter ett år som guvernör dog av cancer. I hans utrop av Lurleen skriver Rev. John Vickers att ”Lurleen var engagerad i sanningen om att det som visade sig vara Faderns vilja, skulle hon söka makten att acceptera.”

Historical records: Obituary of Lureen B. Wallace (click to zoom)

Lureen B. Wallaces dödsruna, The Tuscaloosa News, Tuscaloosa, Alabama, May 8, 1968 (Klicka för zoom)

Från våra nya Idaho tidningssamlingar, finns en artikel om Picabo Street i sportsektionen i Moscow-Pullman Daily News under 1998 års olympiska spel i Nagano. Den 11 februari 1998 blev Picabo den första amerikanska kvinnliga skidåkaren att vinna två guldmedaljer sedan 1952.

Historical records: Newspaper article about Picabo Street (click to zoom)

Tidningsartikel om Picabo Street, Moscow-Pullman Daily News, Moscow, Idaho, February 11, 1998 (Klicka för zoom)

Sök i de 14 nya och de 37 samlingar som redan finns i vår USA dagstidningssamling.

Sammanfattning

Att söka i alla dessa spännande nya samlingar är helt gratis och tillgängligt via MyHeritage SuperSearch ™. En MyHeritage Data-prenumeration krävs för att kunna se dokument från dessa samlingar, för att spara dem i ditt släktträd eller för att bekräfta Record Matches.

Lycka till med att söka igenom dessa samlingar och meddela oss gärna i kommentarerna nedan vad du har upptäckt!