Släkttavlevyn är nu tillgänglig på Family Tree Builder

Släkttavlevyn är nu tillgänglig på Family Tree Builder

Släkttavlevy är den föredragna släktträdsvyn för otaliga MyHeritage-användare som släktforskar på MyHeritage. Många som använder Family Tree Builder, vår populära släktforskningsprogramvara, har bett att vi ska erbjuda samma funktionalitet på vår programvara. Vi är glada att meddela att vi har fyllt detta behov och vi har släppt en antavla för släktträd på Family Tree Builder!

Släkttavlan inkluderar en huvudindivid och hans eller hennes förfäder. Det visar inte syskon, makar eller någon annan som inte är en direkt förfader. I den här vyn kan du navigera till andra personer i ditt träd och se deras släkttavla också.

Family tree in Pedigree View mode

Family tree in Pedigree View mode

Den nya släkttavlan ersätter inte den nuvarande släktvyn för släktträdet, utan den är utöver. Du kan växla mellan släkttavlevy och familjevy. Du kan hitta listvyn till vänster om trädet.

Översikt

För att navigera till släkttavlan, gå till ditt släktträd och välj ”Släkttavla” i det övre högra hörnet.

Trädvyalternativ

Trädvyalternativ

Stamtavlan över ditt släktträd visas. Klicka på ”Familjevy” för att växla tillbaka till ditt omfattande släktträd. Ditt släktträd öppnas i stamtavlan om det var den senaste vyn du använde innan du senast avslutade ditt projekt.

Namnen på individer i stamtavlan visas som konfigurerade i dina inställningar och exakt som de visas i den vanliga släktträdsvyn.

Släktträdsvyn innehåller mycket av samma släktträdsfunktionalitet som du är van vid. Du kan till exempel söka efter individer i ditt träd. Ikoner som visar Smart Matches™ och Record Matches visas i stamtavlan och kan klickas för att se respektive matchningar.

Ikoner för individer på Smart Matches™ och Record Matches.

Ikoner för individer på Smart Matches™ och Record Matches.

Även om Smart Match-ikonen alltid kommer att finnas kvar, oavsett om du har väntande Smart Matches, om alla Record Matches har avvisats, eftersom du ansåg att de var felaktiga, försvinner den bruna Record Match-ikonen. Detta gör att du enkelt kan urskilja vilka av dina förfäders profiler som kräver din uppmärksamhet – en funktion som våra användare har uttryckt skulle vara mycket användbar.

Släktträdsvyn visar 6 generationer – den valda huvudindividen och 5 generationer av förfäder. Vyn visar naturliga relationer med en prickad linje och adoptivförhållanden med en streckad linje.

Om den valda individen har mer än 5 generationer av förfäder, kommer du att se en pil till höger om förfäderna i den senaste generationen som har ytterligare förfäder i trädet.

Femte linjen av förfäder som har mer förfäder

Femte linjen av förfäder som har mer förfäder

Genom att klicka på en pil blir individen som är till vänster om pilen nu huvudpersonen för trädvyn.

Att välja en ny huvudperson

Du kan välja ett namn från listan över personer till vänster om släktträdet eller söka efter ett specifikt namn i sökfältet längst upp till vänster för att välja en ny huvudperson för stamtavlan.

En lista på personer i trädet, med sökalternativ

En lista på personer i trädet, med sökalternativ

Redigera i släkttavlevyn

Inom stamtavlan kan du lägga till nya personer i släktträdet, inklusive syskon, makar, barn och föräldrar. Du kan också ta bort personer som visas i trädet.

Lägga till en person till släktträdet

Lägga till en person till släktträdet

Lägga till personkort

Lägga till personkort

Du kan redigera en persons information på samma sätt som i släktträdet. När du dubbelklickar på en persons kort öppnas fönstret ”redigera detaljer”.

Redigera en persons kort

Redigera en persons kort

Du kan också hantera personliga foton från stamtavlan och enkelt lägga till eller ta bort foton.

Redigering av ditt träd i Family Tree Builder görs ännu enklare, med alternativet ångra och göra om, som gör att du kan återställa dina redigeringsåtgärder.

Alternativet ångra i Family Tree Builder

Alternativet ångra i Family Tree Builder

Sammanfattning

Family Tree Builder 

används av miljontals människor världen över som deras huvudsakliga programvara för släktforskning. Vi är mycket glada över att kunna släppa släktavlevyn för Family Tree Builder, och vi hoppas att den hjälper dig att forska i din släkthistoria, bygga ditt släktträd och lägga till foton, historiska register och mer.

Lycka till!